RSS

Category Archives: Windows Phone 7

Sử dụng WrapPanel trong Windows Phone 7

I. Introduction

  • Trong Windows Phone có sẵn một số Container như Grid, StackPanel, Canvas, tuy nhiên WrapPanel thì  vẫn chưa có, mãi cho đến bộ Silverlight for Windows Phone toolkit ra đời thì WrapPanel mới được bổ sung
  • Trong bài này mình xin chia sẻ về cách dùng WrapPanel trong WP7

II. Fundamental

  • WrapPanel thường được dùng để đổ dữ liệu theo luồng, vd như nhiều hình vuông sắp xếp từ trái sang phải ….
  • Để sử dụng WrapPanel chúng ta phải cài đặt bộ Silverlight for Windows Phone Toolkit

Read the rest of this entry »